TM`S Lantbruk o Bygg

Nyheter

Här kommer senaste informationen finnas!

TM´s Lantbruk & Bygg

Thomas Knutsson startade år 2005 upp ett byggföretag som sidoverksamhet till lantbruket på Eneby Norrgård.

TM´s (Thomas & Mia´s) Lantbruk & Bygg.

Efter att ha byggt nötstallet 2005 här hemma på gården har det sedan dess blivit ett flertal djurstallar och maskinhallar, både som nybyggnationer och ombyggnationer.Under 2011 uppfördes även en bilhall i Kisa samhälle i TM´s Lantbruks & byggs regi. Även renoveringar av hus förekommer. Vi har inga anställda, varken på gården eller i byggföretaget. Vi anlitar istället duktiga ”F-skattare” som hjälper oss i perioder när det behövs.

Här på Eneby Norrgård byggdes 2009 en maskinhall och 2010 gjordes en totalrenovering av gamla ladugården som då byggdes om till ett modernt häststall.

Thomas går att nå på telefon: 070-263 00 89